Analystyp
Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Nytaget, sterilt och ofixerat provmaterial i RPMI-transportmedium. Kutan eller mukokutan infektion: biopsi, aspirat från lesion. Visceral infektion: biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever, lymfkörtel; EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar Leishmania (PDF, 191 kB)

RPMI-transportmedium (med tillsatt EDTA för benmärgsprov) beställs, minst 2 dagar innan prov tas, från Folkhälsomyndigheten.
Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Odling är en känslig metod förutsatt att provmaterialet tas på ett korrekt sätt (se pdf) och skickas omedelbart i sterilt RPMI-transportmedium.

Det finns ett direkt samband mellan antalet Leishmania-parasiter i provet och möjligheten att påvisa dem i odling. Detta innebär att känsligheten vid odling ökar med mängden av provmaterial. Vid visceral infektion är känsligheten vid odling högst med material från mjälte följt av benmärg, lymfkörtel och EDTA-blod.