Yersinia pestis (Odling)

Lyssna

Detektion av Y.pestis-DNA med realtids-PCR parallellt med odling.

Indikation
Vid klinisk misstanke om och verifiering av pest.
Provmaterial
  • Blod, aspirat, skrap från angripen hud, sputum vid pneumoni och likvor vid meningit.
  • Vid obduktion bör material tas från bölder, lever, mjälte och lunga.
  • Pinnar kan transporteras i vanligt transportmedium.

Vid frågor kontakta Folkhälsomyndigheten.

Provtagnings­anvisningar

Blod i blododlingsflaska, aspirat från bölder (injicera 1 mL sterilt koksalt och aspirera omedelbart).

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt i rutan till höger.

Svarstid
Inom 3 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
  • Resistensbestämning görs på begäran.