Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om och verifiering av pest.
Provmaterial

Blod, aspirat, skrap från angripen hud, sputum vid pneumoni och likvor vid meningit. Vid obduktion bör material tas från bölder, lever, mjälte och lunga. Pinnar kan transporteras i vanligt transportmedium.

Vid frågor kontakta Folkhälsomyndigheten.

Provtagnings­anvisningar

Blod i blododlingsflaska, aspirat från bölder (injicera 1 mL sterilt koksalt och aspirera omedelbart).

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt i rutan till höger.

Svarstid Inom 3 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

• Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
• Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
• Resistensbestämning görs på begäran.