Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om och verifiering av pest.
Provmaterial

Blod, aspirat, skrap från angripen hud, sputum vid pneumoni och likvor vid meningit. Vid obduktion bör material tas från bölder, lever, mjälte och lunga. Pinnar kan transporteras i vanligt transportmedium.

Vid frågor kontakta Folkhälsomyndigheten.

Provtagnings­anvisningar

Blod, aspirat från bölder (injicera 1 mL steril koksalt och aspirera omedelbart).

Transport
  • Rumstemperatur.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

• Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
• Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
• Resistensbestämning görs på begäran.