Analystyp
Indikation

Vid misstanke om infektion med B.reccurentis (lusburen återfallsfeber) efter vistelse i endemiskt område.

Provmaterial

Helblod

Provtagnings­anvisningar

Vacutainerrör med tillsats av EDTA (lila kork).

Transport

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till publikationen
Packa provet rätt (PDF, 305 kB)

Svarstid Svar lämnas inom 7 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.