Burkholderia mallei (PCR)

Lyssna

Detektion av Burkholderia mallei-DNA med realtids-PCR parallellt med odling.

Indikation

Vid klinisk misstanke om glander och verifiering av Burkholderia mallei-infektion.

Provmaterial

Blod i blododlingsflaska, sputum, urin, sårsekret.

Provtagnings­anvisningar

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt.

Svarstid
2-4 arbetsdagar. Preliminärt PCR-svar ges inom 1–2 dagar förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.