Burkholderia pseudomallei (PCR)

Lyssna

Detektion av Burkholderia pseudomallei-DNA med realtids-PCR parallellt med odling.

Indikation
Vid klinisk misstanke om melioidos.
Provmaterial

Blod i blododlingsflaska, sputum, svalgprov, sårsekret, ledvätska, biopsi och urin.

Provtagnings­anvisningar

För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt.

Svarstid
2-4 arbetsdagar. Preliminärt PCR-svar ges inom 1–2 dagar förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
  • Samtlig bakterieväxt artidentifieras med MALDI-TOF (Bruker) och svaras ut till inremitterande.
  • På begäran skickas (icke B. pseudomallei spp) isolat åter till inremitterande laboratorium.

Resistensbestämning

På Folkhälsomyndighetens laboratorium utförs resistensbestämning på alla framvuxna B. pseudomallei isolat. Den 21 september 2020 övergick Fohm till buljongspädningsmetodik (BMD) för all resistensbestämning av Burkholderia pseudomallei. MIC fastställs för följande antibiotika amoxicillin/klavulansyra, azithromycin, ceftazidim, kloramfenikol, ceftriaxon, doxycyklin, imipenem, meropenem, och trimetoprim-sulfa. Brytpunkter för ovannämnda antibiotika är fastställda av EUCAST laboratoriet i Växjö.