Provtagningsanvisningar för Entamoeba histolytica/dispar (PCR)

Lyssna

Version 5. 2020-09-11.

Allmänt om PCR-diagnostik

Speciesdifferentiering av amöba med PCR metodik utförs på patient där Entamoeba histolytica/dispar initialt påvisats med mikroskopi. Denna PCRdiagnostik fungerar utmärkt om den utförs på det ursprungliga fecesprovet – det som använts för primärdiagnostiken (provet får dock inte innehålla formalin eller SAF). Om inget ofixerat ursprungsprov finns tillgängligt måste dock ett nytt prov tas för PCR. I vissa fall går då speciesdifferentiering inte att utföra eftersom både PCR och mikroskopi kan bli negativa. Detta kan ha flera orsaker, t.ex. oregelbunden utsöndring av parasiter, initierad behandling eller utläkt infektion. Vi vill därför i möjligaste mån få in ursprungsprovet för PCR-undersökning. Vid ny provtagning för PCR är det viktigt att patienten inte redan erhållit behandling mot parasiter.

PCR-metoden kan också användas för direkt detektion av E. histolytica-DNA i abscessmaterial vid misstanke om invasiv infektion, t.ex. leverabscess.

Provmaterial

1. Fast till formad avföring

Om patienten har fast till formad avföring är ett prov utan tillsats tillräckligt. Detta prov undersöks både mikroskopiskt och med PCR.

  • Ta flera skedar avföring i en vanlig fecesburk. OBS: Burken får ej innehålla formalin eller SAF-fixativ!
  • Skicka provet med vanlig postgång. Undvik att skicka prov i samband med långhelger; provet kan förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten.

2. Lös till vattnig avföring

Om patienten har diarré måste vi få både ett ofixerat prov och ett prov fixerat i 70 %–95 % etanol. Det etanol-fixerade provet är viktigt eftersom lös till vattnig avföring kan innehålla trofozoiter som snabbt bryts ner i ofixerat material.

  • Fyll en fecesburk eller ett rör med ca 8 mL 70 %–96 % etanol.
  • Ta en sked färsk avföring och för ner i burken med etanol. Viktigt att provet är nytaget när det fixeras.
  • Skruva åt locket ordentligt och blanda mycket noggrant genom att skaka burken kraftigt.
  • Skicka med vanlig postgång, provet kan förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten.

3. Abscessmaterial

Materialet blandas väl med 70 %–95 % etanol (1 del prov till 3–4 delar etanol). Det etanol-fixerade provet är viktigt eftersom provet kan innehålla trofozoiter som snabbt bryts ner i ofixerat material. Provet kan förvaras i kylskåpet (4°C) tills transporten.

Adress

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi
Enheten för Parasitologi
Provmottagning
171 82 Solna

Tel 010-205 24 44 eller kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se