Entamoeba histolytica/E. dispar (PCR)

Lyssna

Differentiering mellan E. histolytica och E. dispar i feces med realtids-PCR. Påvisning av E. histolytica i abscessmaterial med realtids-PCR.

Indikation

Fynd av E. histolytica/E. dispar-cystor och/eller -trofozoiter i feces. Invasiv E. histolytica-infektion, främst leverabscess.

Provmaterial
  • Feces: Ett fecesprov utan tillsats samt ett prov fixerat i 70-95 procentig etanol. Etanolfixering är speciellt viktig vid lös avföring, då eventuella trofozoiter i provet snabbt bryts ner.
  • Abscessmaterial: Materialet fixeras i 70-95 procentig etanol (1 del provmaterial blandas med 4 delar etanol) och skickas i rumstemperatur.
Provtagnings­anvisningar

Provtagning och transport (referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se)

Provtagningsanvisningar för Entamoeba histolytica/dispar (PCR)

Transport

Se provmaterial.

Svarstid
2-5 Arbetsdagar
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Endast E. histolytica.

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

PCR-metodik har högre sensitivitet än mikroskopi av abscessmaterial, förutsatt att materialet förvarats och transporterats korrekt.