Analystyp
Indikation

Fynd av E. histolytica/E. dispar-cystor och/eller -trofozoiter i feces. Invasiv E. histolytica-infektion, främst leverabscess.

Provmaterial

Feces: Ett fecesprov utan tillsats samt ett prov fixerat i 70-95 procentig etanol. Etanolfixering är speciellt viktig vid lös avföring, då eventuella trofozoiter i provet snabbt bryts ner.

Abscessmaterial: Materialet fixeras i 70-95 procentig etanol (1 del provmaterial blandas med 4 delar etanol) och skickas i rumstemperatur.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces.

Provtagningsanvisningar Entamoeba histolytica/dispar PCR (PDF, 189 kB)

Transport

Se provmaterial.

Svarstid 2-7 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Endast E. histolytica.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

PCR-metodik har högre sensitivitet än mikroskopi av abscessmaterial, förutsatt att materialet förvarats och transporterats korrekt.