Fågelinfluensa-virus /pandemiskt influensa-virus (PCR)

Lyssna

Enstegs-PCR för influensa-virus A samt subtypning för pandemiskt influensa-virus.

Indikation
Vid misstanke om fågelinfluensa eller annan pandemisk influensa.
Provmaterial
Nasopharynxaspirat, pinnprov från nasopharynx, näsa, svalg samt nässköljvätska. Från nedre luftvägarna kan man analysera trachealaspirat, bronkoalveolärsköljvätska (BAL) och lungbiopsi. Även ögonsekret, EDTA-blod, likvor och urin samt eventuellt avföring kan skickas vid symtom från andra organ än luftvägarna.
Provtagnings­anvisningar

Vid provtagning av patienter med luftvägssymtom använder personalen skyddsrock, handskar, andningsskydd och glasögon/alternativt visir. Hantera luftvägsproverna som smittförande, BSL 3.

Var särskilt försiktig vid arbetsmoment som kan ge upphov till stänk eller aerosol. Tänk på att inte utsätta övrig personal för smittrisk.

  • NPH i cirka 0,5-1 mL NaCl i sterilt rör.
  • Näsprov tas med flockad pinne.
  • Svalgsköljningsvätska (cirka 5 mL NaCl) i sterilt rör.
  • Svalgprov på pinne (inte kolad) i sterilt rör med cirka 1 mL NaCl/medium.
  • BAL minst 200 µL.

Ytterligare information om provtagning finns på WHO:s webbplats: who.int

Proverna skickas omgående till Folkhälsomyndigheten. De bör förvaras i +4°C om det tar mer än 4 timmar innan de skickas.

Transport

OBS! Kontakta Folkhälsomyndigheten innan provet skickas. Prov som misstänks kunna vara pandemiskt influensa-virus skickas som smittförande ämne enligt UN3373.

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid
Analys av fågelinfluensa-virus tar cirka 4 timmar; en misstänkt pandemisk stam minst 12 timmar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Analysen utförs endast vid misstanke om fågelinfluensa eller annan pandemisk influensa. Provet karaktäriseras även med sekvensering.