Analystyp
Indikation

Vid misstanke om "Scrub typhus" efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Helblod-EDTA och hudbiopsi eller pinnprov av sårskorpa/eschar (sårodlingspinne).

Provtagnings­anvisningar

Helblod-EDTA: Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Aspirat transporteras lämpligast på en steril bomullspinne i transportsubstrat. Biopsier transporteras i sterilt koksalt.

Transport

Transport sker i rumstemperatur.
Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
För mer information se packa provet rätt

Svarstid Svar inom 5 dagar, vid negativt resultat kan prov gå vidare i serologi varvid svar fås inom 10 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.

Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot O. tsutsugamushi utförs också på Folkhälsomyndigheten.

Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.