Orientia tsutsugamushi (PCR)

Lyssna

Detektion av bakterie-nukleinsyra (DNA) i kliniskt prov.

Indikation

Vid misstanke om "Scrub typhus" efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Helblod-EDTA och hudbiopsi eller pinnprov av sårskorpa/eschar (sårodlingspinne).

Provtagnings­anvisningar

Helblod-EDTA: Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Aspirat transporteras lämpligast på en steril bomullspinne i transportsubstrat. Biopsier transporteras i sterilt koksalt.

Transport
  • Transport sker i rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  • Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.

För mer information se Packa provet rätt

Svarstid
Svar inom 5 arbetsdagar, vid negativt resultat kan prov gå vidare i serologi varvid svar fås inom 10 arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.

Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot O. tsutsugamushi utförs också på Folkhälsomyndigheten.

Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.