Analystyp
Indikation

Vid misstanke om rickettsios efter vistelse i endemiskt område.

Provmaterial

helblod, hudbiopsi, skrap av escar

Provtagnings­anvisningar

Vacutainerrör med tillsats av EDTA för helblod.

Sterilt rör för biopsi.

Virocultpinne för skrap av escar.

Transport

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till publikationen Packa provet rätt.

Svarstid Svar lämnas inom 7 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.