Rickettsia (PCR)

Lyssna

Detektion av bakterie-nukleinsyra (DNA) i kliniskt prov

Indikation

Vid misstanke om rickettsios efter vistelse i endemiskt område.

Provmaterial

Helblod, EDTA-rör. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Hudbiopsi, sterilt rör.
Skrap av escar, virucultpinne

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 5 dagar, vid negativt resultat kan prov gå vidare i serologi varvid svar fås inom 10 dagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 296 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.