Analystyp
Indikation

Utsöndrade masksegment, fynd av Taenia ägg i feces.

Provmaterial

Etanol- eller ofixerad feces, etanol- eller ofixerat masksegment.

Provtagnings­anvisningar

Provet tas 5–12 veckor efter troligt infektionstillfälle.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 3–4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Äggen går inte att särskilja morfologiskt mellan Taenia-arter.

Analysen kan inte utföras på SAF- eller formalinfixerade prov.

Analysen utförs av underleverantör.