Analystyp
Indikation

Vid misstanke om Zikavirusinfektion efter vistelse i endemiskt område.

Provmaterial

Serum i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 ml blod.

Minsta provvolym: 200 µl serum

Urin: lämplig provvolym 5-10 ml

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till publikationen Packa provet rätt

Svarstid Svar lämnas inom 5 dagar efter provets ankomst till laboratoriet
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Följande uppgifter är viktiga för bedömningen av analysresultaten och anges därför på remissen.

  • Insjukningsdatum
  • Reseanamnes med uppgift om vilka länder patienten vistats i under det senaste året.
  • Avresedatum från område där zikavirus sprids.
  • Tidigare känd genomgången infektion med TBE, dengue, west nile eller japansk encefalit-virus ska uppges i samband med provtagning då antikroppar från dessa infektioner kan påverka diagnostiken för zikavirus.
  • Vaccination mot japansk encefalit, TBE och gula febern ska uppges i samband med provtagning då antikroppar från dessa vaccinationer kan påverka diagnostiken för zikavirus.
  • Eventuell graviditetsstatus inklusive gestationsvecka

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus

Diagnostik för påvisning av zikavirusinfektion liksom för relevanta differentialdiagnoser som chikungunya och dengue kan utföras av Folkhälsomyndigheten.