Analystyp
Indikation

För fall där man misstänker infektion men andra metoder inte kunnat påvisa patogen.

Provmaterial

Provmaterial väljs alltid baserat på klinik och är unikt från patient till patient. Exempel på provmaterial: urin, likvor, blod, biopsi, nasofarynxsekret, BAL. Minsta provvolym: 200 mikroliter.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 2-5 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs endast efter kontakt med Folkhälsomyndigheten tel 010-205 24 44