Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans, C. pseudotuberculosis (PCR, toxintest)

Lyssna

Isolat av Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans och C. pseudotuberculosis som kan orsaka difteri, analyseras med realtids-PCR för artbestämning och påvisning av difteritoxingener. Isolat som är toxinpositiva med PCR undersöks vidare med Elek-test för påvisning av toxinproduktion.

Indikation

Misstanke om toxinproducerande corynebacterium. C. diphtheriae, C. ulcerans och C. pseudotuberculosis producerar ett exotoxin som ger upphov till symtombilden vid difteri. Difteri kan vara lokaliserad till svalg, näsa, larynx (krupp), bronker samt hud.

Komplikationer i form av neurologiska symtom, myokardit och njurinsufficiens förekommer. Vid anmälan enligt smittskyddslagen omfattar falldefinitionen för bekräftat fall av difteri påvisad toxinproduktion hos framodlat C. diphtheriae/ulcerans/pseudotuberculosis-isolat.

Provmaterial

Bakterieisolat skickas i transportmedium (i första hand använd flytande transportmedium). Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats.

Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid
Analys (realtids-PCR) utförs samma dag för prov inkomna vardagar innan kl 12.00 och kan i regel svaras ut per telefon innan kl 16.30. Analysen betraktas alltid som akut och debiteras med akuttillägg, om inte annat är angivet på remissen. Ange alltid inremitterande läkares namn samt telefonnummer för utsvar på remissen. Vid positiv PCR görs ytterligare tester för påvisning av själva toxinet genom immunoprecipitation (Elek-test) vilket tar ytterligare två till tre dagar.
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Vid toxinbildande stammar.

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Primärodling sker på lokalt laboratorium.

Isolat undersöks med PCR för påvisning av art och toxingener. Ett aktivt toxin består av två subenheter, toxin A och B och båda dessa enheter omfattas av PCR-systemet. Toxingensnegativa isolat svaras ut som negativt för difteritoxin efter PCR.

Toxingenspositiva isolat av C. diphteriae, C. ulcerans och C. psedotuberculosis undersöks med Elek-test (immunoprecipitation) för fenotypisk toxinproduktion.