Analystyp
Indikation

Corynebacterium diphtheriae producerar ett exotoxin som ger upphov till symtombilden vid difteri. Difteri kan vara lokaliserad till svalg, näsa, larynx (krupp), bronker samt hud.

Komplikationer i form av neurologiska symtom, myokardit och njurinsufficiens förekommer. För diagnosen difteri krävs att toxinproduktion påvisas hos isolerad C. diphtheriae-stam.

Provmaterial C. diphtheriae-isolat i transportmedium. Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats.
Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid toxinbildande stammar.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärodling sker på lokalt laboratorium.