Analystyp
Indikation

Misstanke om toxinproducerande corynebacterium. C. diphtheriae, C. ulcerans och C. pseudotuberculosis producerar ett exotoxin som ger upphov till symtombilden vid difteri. Difteri kan vara lokaliserad till svalg, näsa, larynx (krupp), bronker samt hud.

Komplikationer i form av neurologiska symtom, myokardit och njurinsufficiens förekommer. Vid anmälan enligt smittskyddslagen omfattar falldefinitionen för bekräftat fall av difteri påvisad toxinproduktion hos framodlat C. diphtheriae/ulcerans/pseudotuberculosis-isolat.

Provmaterial

Bakterieisolat skickas i transportmedium. Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats.

Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid Analys utförs samma dag för prov inkomna vardagar innan kl 12.00 och kan i regel svaras ut per telefon innan kl 16.30. Analysen betraktas alltid som akut och debiteras med akuttillägg, om inte annat är angivet på remissen. Ange alltid inremitterande läkares namn samt telefonnummer för utsvar på remissen.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid toxinbildande stammar.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärodling sker på lokalt laboratorium.

Påvisning av toxin med ELEK-test är ackrediterad.