Analystyp
Indikation Vid misstanke om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom/spongiform encefalopati/prionsjukdom.
Provmaterial Likvor: minsta volym 0.2 mL
Provtagnings­anvisningar

Sterilt plaströr. Likvor hanteras som smittförande.

Förvaras i kylskåp tills transport, som sker i rumstemperatur

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Svar lämnas inom två veckor.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Enligt Förordning om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar (SFS 1998:58) är CJD och annan besläktad human spongiform encefalopati anmälningspliktig.

Anmälan görs till Folkhälsomyndigheten.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Blodkontaminerade likvorprov kan visa ”falskt positivt” resultat. Om provet är blodkontaminerat bör det centrifugeras före transport till laboratoriet.

Folkhälsomyndigheten planerade att driftsätta analysen RT-QuIC för frågeställning Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) under januari 2020 och analysen finns på remissen för mikrobiologiska prover, men pga. pandemin kan analysen inte erbjudas som planerat. Från augusti månad kan analysen beställas efter telefonkonsultation med laboratoriet.