Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorier

Lyssna

Mikrobiologiskt säkerhetslaboratorium är ett samlingsbegrepp som omfattar mikrobiologiska laboratorier med skyddsnivå 3 och 4 (kallat P3 och P4), vid Folkhälsomyndigheten finns både P3 och P4-laboratorier.

Läs mer på underliggande sidor

  • P4-laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten

    Vid Folkhälsomyndigheten finns Nordens enda säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4 (P4). Laboratoriet används för diagnostik och forskning kring blödarfebervirus och andra högpatogena mikroorganismer.

  • P3-laboratoriet

    I P3-laboratoriet hanteras smittämnen för vilka det föreligger risk för allvarliga konsekvenser i form av svår sjukdom om en person exponeras. Det rör sig om smittämnen som kan vara mycket smittsamma eller som ger infektioner som det finns begränsade möjligheter att bota och/eller förebygga.