Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas.

Det har nu gått fyra månader eller mer sedan den senaste påfyllnadsdosen för de flesta personer som ingår i de här grupperna. Därför är det dags att öka på skyddet mot covid-19 med ännu en vaccindos. Höstdosen behövs eftersom personer som är 65 år och äldre, och även personer i riskgrupp, har en ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19. Vaccinets effekt avtar också snabbare för äldre personer än yngre.

– Vi vet vilka grupper som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19, och därför är det mycket viktigt att upprätthålla skyddet mot allvarlig sjukdom och död bland dem. Viruset sprids dessutom ofta mer under hösten och vintern. Vår förhoppning är att så många personer som möjligt i de här grupperna ska följa rekommendationen och vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst. Rekommendationen gäller även om man tidigare har varit sjuk i covid-19, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Variantanpassade vaccin

(Uppdaterad 2022-09-01) Vaccin som är anpassade till några av de nya virusvarianterna har rekommenderats godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Sverige kan enligt planeringen få de första leveranserna inom den närmaste tiden. Därefter kan det ta några veckor innan vaccinerna börjar finnas tillgängliga i regionerna.

Även om förhoppningen är att de variantanpassade vaccinen ska vara mer effektiva mot själva smittspridningen så är detta fortfarande inte helt klarlagt.

– De befintliga vaccinerna och de anpassade bedöms vara likvärdiga när det gäller både säkerhet och effekt mot allvarlig sjukdom. Det viktigaste är att personer som rekommenderas en påfyllnadsdos inte väntar utan går och vaccinerar sig. Vi vet att de vacciner som finns idag ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död för alla hittills kända varianter av viruset som orsakar covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

När det gäller åldersgruppen 18 till 64 år så finns ingen myndighetsrekommendation om att ta en påfyllnadsdos i höst. Generellt bedöms övriga som inte omfattas av rekommendationen om höstdos ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död om de har vaccinerat sig enligt rekommendationerna. Men regionerna ska se till att det finns en möjlighet för personer inom åldersgruppen 18 till 64 år att ta en påfyllnadsdos. Ett skäl kan till exempel vara att man närmar sig 65-årsåldern eller har underliggande sjukdom och väljer att vaccinera sig utan att strikt tillhöra medicinsk riskgrupp.

Rekommendationen om påfyllnadsdos

Från och med den 1 september rekommenderas en höstdos vaccin till grupperna nedan:

  • personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst
  • personer från 18 år i riskgrupp

Rekommendationen gäller personer som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:

  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.