Fortsatt kraftigt ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk.

Den kraftiga ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp tar sin påfyllnadsdos mot covid-19. Det går bra att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

̶ Vi ser att intresset för att uppdatera vaccinskyddet mot covid-19 har ökat. Det är glädjande och mycket viktigt nu när smittspridningen ökar. Det är framförallt många som har tagit en påfyllnadsdos men det är fortfarande många personer kvar som behöver ta sin höstdos, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten påminner om att även personer i åldersgruppen 18-65 år bör ha ett grundskydd mot covid-19 med tre doser vaccin.

Det är också viktigt att tänka på att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion. För de små barnen är det just nu infektion med RS-viruset och influensan som kan vara besvärliga. Folkhälsomyndigheten framhåller vikten av att skydda de yngsta barnen från att smittas av RS-virus, särskilt spädbarn under sex månader eftersom de löper högre risk än andra att bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer.

Det är troligt att smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus kommer att fortsätta öka under kommande veckor. En del av de personer som smittas kommer att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård samtidigt som även vårdpersonal riskerar att bli sjuka. Detta kommer sammantaget att påverka vårdbelastningen.

Läs mer