Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp vaccinerar sig enligt rekommendationerna.

Just nu ses en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av de luftvägsvirus som Folkhälsomyndigheten övervakar: covid-19, influensa och RS-virus. Det är troligt att smittspridningen kommer att fortsätta öka under kommande veckor, vilket betyder att många personer kommer att smittas och insjukna. En del av dem kommer att bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. De som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19 och influensa är personer över 65 år och personer som tillhör en riskgrupp, och det är därför viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det. RS-virus innebär störst risk för små barn.

̶ Just nu är det viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion eller har feber stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. På det sättet kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död i både covid-19 och influensa, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

För många som ska träffa familj, släkt och vänner under jul- och nyårshelgerna och som omfattas av rekommendationerna är det hög tid att vaccinera sig eller ta påfyllnadsdos, eftersom det kan ta en till två veckor att få skydd från vaccinationen. Det går bra att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

RS-viruset innebär störst risk för små barn

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen från att smittas av RS-virus, särskilt spädbarn under sex månader eftersom de löper högre risk än andra att bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Även personer som är 65 år och äldre eller som är infektionskänsliga av andra skäl kan behöva sjukhusvård i samband med RS-sjukdom.

RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn under sex månaders ålder är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Läs mer