Spridningen av covid-19-, influensa- och RS-virus fortsätter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter vilket leder till hög belastning på vården och påverkan på personalförsörjningen på många håll.

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 50. Ökningen sker i en majoritet av regionerna och bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället. Ökningen sker också bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Hittills har 39 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 50. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 33 nya patienter per vecka. En ökning ses även av antalet avlidna med covid-19.

Även spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att stiga under vecka 50, likaså influensafallen. Ett ökat antal nyinlagda patienter med influensa inom intensivvården återspeglar den ökande smittspridningen av influensa i samhället.

Vaccin skyddar

– Jag vill understryka vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom, säger Sara Byfors, avdelningschef.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldersgruppen 18–64 år bör ha ett grundskydd mot covid-19 med tre doser vaccin. Personer som är 65 år och äldre samt de mellan 18-64 år som har medicinska riskfaktorer för allvarlig sjukdom bör även ta påfyllnadsdoser mot covid-19. De rekommenderas dessutom vaccinera sig mot influensa.

Visa omtanke

– Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra för att inte sprida smittan vidare oavsett om man har covid-19, influensa eller RSV, säger Sara Byfors.

Folkhälsomyndigheten har samlat information till allmänheten om hur man kan skydda sig själv och andra mot vinterns smittor på en egen webbsida.

Läs mer