Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 50. Ökningen sker i en majoritet av regionerna och bedöms spegla en omfattande smittspridning i samhället. Ökningen sker också bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Hittills har 39 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 50. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 33 nya patienter per vecka. En ökning ses även av antalet avlidna med covid-19.

Även spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att stiga under vecka 50, likaså influensafallen. Ett ökat antal nyinlagda patienter med influensa inom intensivvården återspeglar den ökande smittspridningen av influensa i samhället.

Vaccin skyddar

– Jag vill understryka vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom, säger Sara Byfors, avdelningschef.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldersgruppen 18–64 år bör ha ett grundskydd mot covid-19 med tre doser vaccin. Personer som är 65 år och äldre samt de mellan 18-64 år som har medicinska riskfaktorer för allvarlig sjukdom bör även ta påfyllnadsdoser mot covid-19. De rekommenderas dessutom vaccinera sig mot influensa.

Visa omtanke

– Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra för att inte sprida smittan vidare oavsett om man har covid-19, influensa eller RSV, säger Sara Byfors.

Folkhälsomyndigheten har samlat information till allmänheten om hur man kan skydda sig själv och andra mot vinterns smittor på en egen webbsida.

Läs mer

Kategori: Nyhet