Misstänkt dataintrång har polisanmälts

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har anmält ett misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret till polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten. Händelsen utreds skyndsamt och med hög prioritet.

Folkhälsomyndigheten har uppmärksammats på att uppgifter om individer under 12 år som har vaccinerats mot covid-19 har publicerats på en webbplats. Det rör sig om uppgifter om datum för vaccination, typ av vaccin samt delar av personnummer för totalt cirka 800 personer i Sverige.

– Vi ser mycket allvarligt på detta. Vi utreder nu händelsen, i samverkan med andra myndigheter, för att få reda på vad som har hänt, säger Lisa Brouwers, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ser kontinuerligt över säkerheten i alla system och vidtar åtgärder vid behov. I utredningen av händelsen samverkar myndigheten med Nationellt cybersäkerhetscenter och MSB CERT-SE, som har till uppgift att förebygga och hantera it-incidenter.

Vaccinerna mot covid-19 är säkra och godkända för användning från 5 års ålder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination från 12 år i Sverige, men rekommenderar även vaccination av yngre barn som är extra känsliga för luftvägsinfektioner. Att vissa individer under 12 år vaccineras mot covid-19 är alltså helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation, och sker efter bedömning av behandlande läkare.

Uppgifterna som har lagts ut kommer, enligt Folkhälsomyndighetens bedömning, från det Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Myndigheten har anmält händelsen till polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

När polisen inleder en utredning råder förundersökningssekretess kring uppgifterna hos Folkhälsomyndigheten.

– Just nu, och så länge som det råder förundersökningssekretess, kan vi inte säga så mycket mer än att uppgifter har fått spridning på ett felaktigt sätt. Vi hanterar händelsen skyndsamt och med mycket hög prioritet, säger Lisa Brouwers.