Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2023 – Årsrapport

Lyssna

Rapporten beskriver utfallet av det nationella barnvaccinationsprogrammet för 2023 när det gäller vaccinationstäckningen, förekomsten av sjukdomarna som barn vaccineras mot och de rapporterade biverkningarna.

Rapporten är avsedd som ett kunskapsstöd för vården och synliggör resultatet av vår uppföljning av vaccinationsprogrammet. Målgrupperna är barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsläkarna.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 39
Artikelnummer: 24121