Antibiotikaveckan uppmärksammar vikten av brett samarbete i kampen mot antibiotikaresistens

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den 18 november inleds den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week. Ett huvudtema är att många samhällssektorer behöver arbeta tillsammans mot antibiotikaresistens.

Varje år dör fler än 35000 människor i EU, Norge och Island till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Det visar en ny beräkning från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

– Resistenta bakterier skördar allt fler liv, både i Europa och globalt. Vi har ett gemensamt ansvar att försöka motverka utvecklingen. Helt avgörande för att nå hållbara lösningar kring antibiotikaresistens är fortsatta samarbeten mellan länder, internationella organisationer och samverkan mellan olika samhällssektorer, säger Andreas Sandgren, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Antibiotikaresistens är ett världsomspännande hot mot både människors och djurs hälsa. Resistensutvecklingen påverkar möjligheten att nå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Temat för årets antibiotikavecka är "Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens”. Det uppmärksammar vikten av att flera sektorer i samhället arbetar tillsammans för en klok användning av antimikrobiella medel, som antibiotika, och med förebyggande åtgärder.

Bred svensk samverkan - sedan tio år tillbaka

Sverige har sedan tio år tillbaka en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens, där 26 myndigheter och organisationer deltar från sektorer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning. Sverige har också delat med sig av sina erfarenheter av nationell samverkan.

̶ Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har till exempel stöttat Lettland i uppbyggnaden av deras samverkansfunktion mot antibiotikaresistens inom ramen för ett EU-projekt. Syftet har bland annat varit en ökad kommunikation och bred samverkan mellan olika samhällssektorer, säger Elisabet Lindal, veterinär på Jordbruksverket.

Fakta: Antibiotikaveckan 18-24 november

Bakom World Antimicrobial Awareness Week står Världshälsoorganisationen (WHO), Världshälsoförsamlingen för djur (WOAH), FN:s livsmedelsorganisation (FAO) och miljöprogram (UNEP).

Under veckan uppmärksammar även ECDC Europeiska antibiotikadagen, EAAD.

Läs mer