Ökade vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De senaste årens nedåtgående trend för vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden, SÄBO, är bruten. För riskfaktorer som trycksår, andra sår och urinkateter syns en signifikant ökning jämfört med åren 2015-2023, visar den senaste HALT-mätningen.

Den svenska HALT-mätningen är en årlig mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende, SÄBO. I år ingår svenska HALT även i den återkommande mätning som görs i hela Europa och som koordineras av den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. I årets svenska mätning deltog 20 715 vårdtagare från 144 kommuner, vilket är mer än hälften av landets kommuner och ungefär en sjättedel av antalet vårdtagare på särskilda boenden.

Resultaten visar bland annat att 1,5 procent av vårdtagarna på SÄBO hade en vårdrelaterad infektion, jämfört med 1,1 procent året innan. Det innebär att den nedåtgående trend som setts sedan mätningarna startade år 2015 nu är bruten. För urinkateter, trycksår och andra sår syns en signifikant ökning jämfört med åren 2015–2023. Mätningen visar även att 3,1 procent av vårdtagarna behandlades med antibiotika, vilket är samma siffra som året innan.

– HALT-mätningen är viktig eftersom den ger information om vilka förbättringsområden som bör prioriteras framåt. Det är även betydelsefullt att kunna följa upp det stödjande och det förebyggande arbete som görs, och som nu bör prioriteras ytterligare av alla – från de enskilda boendena till de ansvariga i kommunerna, säger Olov Aspevall, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner kan exempelvis förebyggas genom arbete med strikta indikationer för användning, samt uppföljning av användning, av urinkateter eller genom att förebygga uppkomst av trycksår. Goda vårdhygienrutiner är också nödvändiga för att minska smittspridning. Färre vårdrelaterade infektioner minskar behovet av antibiotika, vilket är centralt i arbetet mot antibiotikaresistens.

Fakta om mätningen

Förkortningen HALT står för Healthcare-associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities, och är en årlig punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende.

Läs mer