Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Spridningen av influensa tilltar i Europa och antalet fall ökar även i Sverige. Under vintern riskerar smittspridning av influensa att bli omfattande samtidigt som covid-19 fortsatt cirkulerar. Det är hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig mot säsongsinfluensa nu för att vara skyddade i vinter.

Influensavaccination av riskgrupper pågår i alla regioner sedan andra veckan i november. Vaccination rekommenderas främst till de personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i influensa på grund av ålder, graviditet, kronisk sjukdom eller annan riskfaktor. För många som ska träffa familj, släkt och vänner under jul- och nyårshelgerna är det bra att vaccinera sig nu. Fram till och med den 4 december prioriteras vaccination av riskgrupper, samt vårdpersonal som arbetar nära dem. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri.

– Eftersom det tar cirka två veckor att få skydd från vaccinet är det nu som vaccination är viktigt för de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Under pandemin har vi varit noggranna med att skydda oss på olika sätt och vi behöver komma ihåg att även influensa kan orsaka allvarlig sjukdom, säger Annasara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Vaccination rekommenderas till alla personer som är 65 år och äldre, alla gravida efter graviditetsvecka 12, personer med vissa kroniska sjukdomar som exempelvis KOL, diabetes eller hjärtsvikt och personer med nedsatt immunförsvar.

– Det finns risk för att vinterns influensasäsong blir intensiv och vi ser att antalet fall börjat öka. Fler är mottagliga för att smittas och fler kommer sannolikt att bli sjuka i år eftersom det gått en tid sedan vi hade en omfattande smittspridning av influensa, säger Annasara Carnahan.

Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot allvarlig sjukdom.

Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet. Påfyllnadsdos mot covid-19 med mRNA vaccin ges med vaccin som är uppdaterat med skydd mot de virusvarianter av covid-19 som cirkulerat mest under sommar och höst (BA.4 och BA.5).

Läs mer

Influensa veckorapporter