Covid-19 fortsätter minska – men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men att spridningen av influensa och RS-virus ligger kvar på en medelhög nivå. Samtidigt ses en ökning i antalet fall av vinterkräksjuka.

Antalet bekräftade fall av covid-19 har minskat varje vecka den senaste tiden, och smittspridningen bedöms nu ligga på en relativt låg nivå. Statistiken för vecka 4 visar även att antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19, beläggningen inom slutenvården samt antalet avlidna med bekräftad covid-19 fortsätter att minska. Omikron-varianten BA.2.86 dominerar smittspridningen, och JN.1 är den vanligaste undergruppen.

Under vecka 4 var spridningen av influensa i samhället på en medelhög nivå. Efter en topp under slutet av december har antalet bekräftade fall av influensa och antalet nyinlagda patienter med influensa inom intensivvården minskat. Även antalet avlidna med influensa har minskat något sedan den högsta nivån.

Spridningen av RS-virus ligger på en medelhög nivå. Fallen bland barn under fem år ökar för andra veckan i rad och är nu på samma nivå som vid samma tidpunkt förra säsongen. Främst är det fall bland barn under ett år som ökar.

Antalet fall av vinterkräksjuka högre än samma tid förra året

Antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka, som orsakas av calicivirus, fortsätter att öka och antalet fall de senaste veckorna är högre än motsvarande period förra säsongen. Säsongens ökning ser ut att komma ett par veckor tidigare än förra året.

̶ Det här är en period på året då det är vanligt med stor smittspridning av olika virus och andra smittämnen. Efter skolstarten och återgången till arbetsplatserna i januari ökar ofta smittspridningen och för närvarande ser vi en uppgång i antalet fall av vinterkräksjuka, och RS-virus bland minde barn, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog.

Läs mer