Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre. Beslutet är temporärt och gäller från och med den 2 november 2022.

Bakgrunden till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit). Data från Australien pekar mot en ökad förekomst framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid. Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och gäller tills det finns mer information från de studier som pågår. Vaccinet kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre.

– Vi följer läget noga och inväntar mer data. Men den som är yngre och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid behöver inte vara orolig. Risken är väldigt liten och man kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram.

Nuvaxovid har inte använts i någon större utsträckning i Sverige. Totalt rör det sig om cirka 7 000 doser. Det vaccin som är aktuellt för vaccination av personer under 31 år är Comirnaty, från Pfizer/BioNTech.

Både myokardit och perikardit går ofta över av sig självt, utan att ge några bestående besvär, men misstänkta symtom bör bedömas av läkare på exempelvis en vårdcentral eller jourmottagning. Medicinsk behandling och övervakning på sjukhus kan behövas vid konstaterade fall.

Läs mer