Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för så hög skyddseffekt som möjligt bland äldre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer som är 65 år och äldre ett högt och viktigt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Påfyllnadsdoser behövs eftersom vaccinernas skyddande effekt mot allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 avtar efter en tid. Generellt avtar vaccinets effekt snabbare hos äldre personer. Även underliggande sjukdomar kan påverka.

I en ny studie har Folkhälsomyndigheten undersökt hur länge skyddseffekten varar efter den fjärde vaccindosen. Studien fokuserar på äldre personer och dessa delades in i fyra olika grupper, baserat på i vilken turordning de erbjudits vacci­nation:

  • Personer på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • Personer med hemtjänst
  • Övriga personer 80 år och äldre
  • Personer i åldrarna 65-79 år

Hög skyddseffekt

Resultatet från studien följer samma mönster som efter den tredje vaccindosen. Det innebär att skyddseffekten är hög mot allvarlig sjuk­dom och död även fyra månader efter en påfyllnadsdos, för att sedan börja avta något.

För boende på särskilt boende, SÄBO, var det initiala skyddet mot att avlida med covid-19 inom 30 dagar efter den fjärde dosen 96 procent. Efter fyra månader hade skyddet sjunkit till 90 procent och efter fem månader till 88 procent, jämfört med helt ovaccine­rade personer.

– Studien visar att vaccinationerna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död till följd av covid-19. Kunskapen om skyddseffektens varaktighet är något som vi använder för att planera den lämpligaste tidpunkten för påfyllnadsdoser. I höst rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 65 år eller äldre, och personer som är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp, vaccinerar sig med en ny påfyllnadsdos, säger utredaren Jerker Jonsson.

Bland personer under 65 år bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för allvarlig sjukdom är låg hos dem som har vaccinerat sig med tre doser enligt gällande rekommendationer. För denna grupp är värdet av ytterligare en påfyllnadsdos begränsat och rekommenderas inte generellt förutom för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Vaccin finns tillgängligt för påfyllnadsdos för personer mellan 18 och 64 år, eftersom det på grund av individuella faktorer ändå kan finnas önskemål om att vaccinera sig.

Läs mer

Skyddseffekt efter 3 och 4 doser vaccin mot covid-19 till personer 65 år och äldre – Baserat på svenska data från februari till augusti 2022