Bekräftade fall av covid-19 kvar på samma nivå

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet bekräftade fall av covid-19 låg under vecka 35 kvar på samma nivå nationellt som veckan innan.

Totalt rapporterades omkring 3 800 fall av bekräftad covid-19 i landet under vecka 35, vilket är lika många som veckan innan. De flesta regionerna ligger kvar på ungefär samma nivåer, med undantag för Västra Götaland och Jämtland där antalet bekräftade fall minskade.

Under vecka 35 provtogs omkring 24 000 personer i landet, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med veckan innan. Samtidigt sjönk andelen prover som var positiva för covid-19 till ungefär 16 procent. Till viss del avspeglar det troligen att andra luftvägsinfektioner ökat efter återgången till arbete och skola.

Rekommendation om påfyllnadsdos

Av de bekräftade covidfallen under vecka 35 återfanns 292 bland boende på särskilda boenden, SÄBO, vilket innebär en ökning med 14 procent jämfört med vecka 34. Bland personer med hemtjänst ökade fallen med tre procent. Sedan den 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, samt personer från 18 år som är i riskgrupp, att vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst.

– För att minska risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 är det viktigt att alla följer rekommendationerna om vaccination. Det gäller även personer som tidigare har varit sjuka i covid-19. Det är också viktigt att den som är sjuk med symtom som kan vara covid-19, stannar hemma och undviker nära kontakt med andra, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Antalet nyinlagda på IVA och avlidna med covid-19 följer utvecklingen för antalet bekräftade covidfall, men med fördröjning. Därför ses en fortsatt ökning.

Antalet nya intensivvårdade patienter per vecka ligger fortsatt på en något högre nivå än i början av sommaren. Totalt har 83 patienter med covid-19 vårdats på intensivvårdsavdelning under de senaste fyra veckorna. Av dessa tillhörde majoriteten en medicinsk riskgrupp. Under vecka 35 har hittills 23 nya intensivvårdade patienter med covid-19 rapporterats.

Sedan i juni har antalet avlidna med covid-19 ökat per vecka. Hittills har 126 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 33. Det är det högsta antalet avlidna per vecka under sommaren, men betydligt lägre än vid den första omikronvågen tidigare i år. Statistiken över antalet avlidna bekräftade fall tar inte hänsyn till dödsorsak, vilket innebär att personer som avlider av andra skäl men med en samtidig bekräftad covid-19 infektion räknas med i statistiken.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19