De bekräftade fallen av covid-19 ökar något på nationell nivå

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under vecka 36 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i landet med 13 procent jämfört med veckan innan. Samtidigt ökade även förekomsten av andra luftvägsinfektioner.

Totalt registrerades drygt 4 300 fall av covid-19, vilket innebar en ökning med 13 procent jämfört med veckan innan då 3 800 fall registrerades. I tre regioner ökade fallen – Blekinge, Sörmland och Jönköping, och i Halland och Västra Götaland sågs en minskning. Både bland boende på särskilda boenden och bland personer med hemtjänst ökade de bekräftade fallen av covid-19.

Viktigt med vaccination

Totalt provtogs 26 000 personer för covid-19 under vecka 36, vilket är 9 procent fler än veckan innan. Andelen prover som var positiva för covid-19 var oförändrad. Den ökande provtagningen kan delvis bero på att förekomsten av andra luftvägsinfektioner än covid-19 har ökat i samhället under de senaste veckorna, vilket är normalt för den här tiden på året.

– Att fler personer provtas för covid-19 och att 1177 får fler samtal som gäller luftvägssymtom, indikerar att luftvägsinfektionerna i samhället ökar. Det hänger ihop med att människor träffas mer inomhus i samband med återgången till arbete och skola efter sommaren. Det är viktigt att den som är sjuk med symtom som kan bero på covid-19 stannar hemma och undviker nära kontakt med andra, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

För att minska risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19 är det också viktigt att alla vaccinerar sig enligt gällande rekommendationer. Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas.

Följer utvecklingen av bekräftade fall

När det gäller antalet nyinlagda patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelning, IVA, och antalet avlidna personer med covid-19, så följer de fortsatt utvecklingen över bekräftade covidfall, men med fördröjning.

Antalet nya intensivvårdade patienter per vecka har under de senaste veckorna varit på en något högre nivå än i början av sommaren. Hittills har 7 nya fall rapporterats in på IVA under vecka 36. Totalt har 73 patienter med bekräftad covid-19 intensivvårdats under de senaste fyra veckorna. Bland de intensivvårdade med covid-19 var medelåldern 64 år och majoriteten av patienterna tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Antalet avlidna med covid-19 per vecka har ökat sedan i juni, men utifrån de data som finns tillgängliga bedöms ökningen stanna av. Hittills har 80 dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 34. Under de föregående tre veckorna, 31-33, var medeltalet 120 dödsfall per vecka. Medelåldern bland de avlidna var 83 år under vecka 31-34.

Statistiken över antalet avlidna bekräftade fall tar inte hänsyn till dödsorsak, vilket innebär att personer som avlider av andra skäl men med en samtidig bekräftad covid-19-infektion räknas med i statistiken.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19