Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Fortsättningsvis är det barn i särskilda grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.

Under pandemin har få barn och ungdomar blivit allvarligt sjuka av covid-19. Aktuell kunskap och epidemiologi visar att virusvarianterna för SARS-CoV-2 ger alltmer lindriga symtom för grundfriska barn och unga, och att immuniteten i gruppen är mycket hög.

– Sammantaget ser vi att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin, och dessutom minskat sedan virusvarianten omikron började sprida sig. I den här fasen av pandemin ser vi inte att det finns ett fortsatt behov av vaccination i den här gruppen. Därför tar vi bort rekommendationen om allmän vaccination mot covid-19 för åldrarna 12 till och med 17 år, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Särskilda grupper

Beslutet innebär att från och med den 1 november 2022 är det endast barn i särskilda grupper med ökad känslighet för covid-19 som rekommenderas och därmed erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om individer inom grupper som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt, eller har påtagligt nedsatt immunförsvar. Dessa grupper definieras av Svenska Barnläkarföreningen.

För grundfriska barn och unga kan SARS-CoV-2, enligt Folkhälsomyndighetens och representanter från barnläkarprofessionen och Svenska Barnläkarföreningens bedömning, i den här fasen av pandemin betraktas som ett vanligt luftvägsvirus.

Beslut efter dialog

Den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 tas bara bort för grundfriska barn i gruppen 12-17 år. För den som har fyllt 18 år gäller rekommendationen för vuxna, att man bör ta tre doser för att ha ett grundskydd mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens beslut har fattats efter dialog med företrädare för relevanta organisationer, däribland Svenska Barnläkarföreningen och Nationellt programområde (NPO) barn och ungdomars hälsa. Kunskapsläget och epidemiologin för covid-19 följs kontinuerligt. Vid en eventuellt förändrad situation för barn och unga i Sverige kan rekommendationerna komma att ändras.

Läs mer

  • Avslut av allmän rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn och unga i Sverige – Beslutsunderlag september 2022 (artikelnr. 22239)