Ökad risk för suicidförsök bland unga hbtq-personer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Unga hbtq-personer har en ökad risk för suicidförsök jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp. En skyddande skolmiljö och stöd från familj och vänner är viktiga skyddsfaktorer för att minska suicidförsök.

Suicidförsök och annat suicidalt beteende är vanligare bland unga personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq), särskilt unga transpersoner, i jämförelse med jämnåriga heterosexuella cispersoner. Olika former av mobbning, till exempel nätmobbning och brist på nära vänner är starka riskfaktorer, liksom att inte bli accepterad av sin familj.

Resultaten presenteras i ett nytt faktablad baserat på en systematisk litteraturöversikt som identifierat risk- och skyddsfaktorer för suicidförsök bland unga homo- och bisexuella. Folkhälsomyndigheten har sedan kompletterat med resultat från motsvarande svenska studier om suicidpreventiva insatser för unga hbtq-personer.

– För att minska riskerna för suicidförsök är det viktigt med stöd från familjen, vänner och andra vuxna man möter, säger Emma Björkenstam, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Utöver stöd från personer i den ungas omgivning lyfter studierna i faktabladet att det är viktigt att unga hbtq-personer känner sig trygga och accepterade i skolan. I det suicidpreventiva arbetet bland unga hbtq-personer är det viktigt att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö, samt att inkludera hbtq-identiteter i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

– Hbtq-perspektivet måste finnas med i folkhälsoarbetet och i insatser för unga. Det behövs också mer kunskap om risk- och skyddsfaktorer för att kunna identifiera och ta fram insatser som minskar den förhöjda risken för suicidförsök bland unga hbtq-personer, säger Emma Björkenstam.

Läs mer