Folkhälsomyndigheten föreslår nationellt IT-system för Sveriges pandemiberedskap

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Frivillig testning av inresande kan förhindra eller fördröja att smitta som är allmän- eller samhällsfarlig kommer in i landet. Folkhälsomyndigheten föreslår att ett nationellt IT-system för prov- och svarshantering vid sådan testning utvecklas, som en del i beredskapen för framtida pandemier.

Folkhälsomyndigheten har i ett regeringsuppdrag utrett hur slumpvis och frivillig testning för smittsamma sjukdomar av resenärer vid inresa till Sverige via flyg, båt, tåg eller väg kan förberedas. För att sådan testning ska vara effektiv och ändamålsenlig behövs ett nationellt IT-system som med kort varsel kan sättas i drift vid landets gränsövergångar. Systemet behöver kunna hantera prover och svar oavsett vilken region den testade personen tillhör eller om personen är utländsk eller svensk medborgare.

Frivillig testning vid gränspassager ger möjlighet att testa för smitta som är allmän- eller samhällsfarlig. Genom detta ges också möjlighet att vidta riktade smittskyddsåtgärder så som smittspårning och förhållningsregler. Testningen kan därmed förhindra eller fördröja smitta från att komma in i landet. Kostnaderna för att genomföra sådan frivillig testning vid de större gränspassagerna är relativt hög, men bedöms kunna vara en relevant åtgärd i vissa situationer.

Nationellt IT-system för prover och svar

En grundläggande förutsättning för ett effektivt införande av frivillig testning vid gränspassager är att ett nationellt IT-system för prov- och svarshantering finns på plats. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att ett sådant system utvecklas som beredskap för framtida epidemier och pandemier.

Folkhälsomyndigheten föreslår även att de avtal som behövs för införandet av testningen ska förberedas. Myndigheten bör ges ansvar och resurser för att i samarbete med regionerna koordinera arbetet med förberedelserna samt genomförandet.

Avloppsövervakning kan komplettera

En kompletterande strategi för att identifiera introduktion av smittämnen i landet är att analysera avloppsvatten vid stora inreseplatser, som till exempel internationella flygplatser. Analysen ger inte möjlighet till riktade smittskyddsåtgärder på individnivå men kan ge information om förekomsten av ett visst smittämne, eller en virusvariant, bland resenärer. Analys av avloppsvatten görs redan idag löpande vid 18 olika tätorter i Sverige och är för närvarande en del av Folkhälsomyndighetens övervakning av covid-19. Under delar av 2023 har även provtagning vid Arlanda ingått i övervakningen som ett pilotprojekt.