Fortsatt många fall av TBE visar årsrapport för 2022

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Förra året anmäldes många fall av fästingburen hjärninflammation, TBE. TBE-viruset förekommer numera i ett större geografiskt område än tidigare.

Folkhälsomyndighetens sammanställning visar att 467 fall av TBE rapporterades under år 2022. Även om det är något färre fall jämfört med året innan, låg antalet fortfarande på en högre nivå än alla år före 2021. Flest fall rapporterades under augusti, och majoriteten blev smittade i Sverige. Troligen beror det stora antalet TBE-fall under 2022 på flera olika faktorer, som exempelvis en fortsatt stor smågnagarpopulation under 2021, liksom gynnsamma väderförhållanden under 2022.

TBE förekommer i ett allt större geografiskt område

Under 2022 angavs fall ha smittats i totalt 117 kommuner (figur 1), varav 11 inte haft fall tidigare. Stora delar av Götaland och Svealand har nu en förhöjd förekomst av TBE enligt Folkhälsomyndighetens definition (statistiskt säkerställd incidens om 1 fall eller mer per 100 000 invånare och 5-årsperiod). Inom detta område varierar förekomsten, och smittskyddsenheterna i berörda regioner kan ha mer information om förekomsten inom respektive län.

Det är även viktigt att komma ihåg att TBE kan förekomma utanför de markerade områdena med förhöjd förekomst.

Figur 1. Antal rapporterade fall av TBE per kommun år 2022. Kartan visar var fallen uppgett att de blivit smittade.

Karta över Sverige som visar hur många fall av TBE som landets kommuner rapporterat under 2022.

Det går att skydda sig mot fästingbett

Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst. Även om det hittills i år bara har rapporterats in ett fåtal TBE-fall, är det hög tid för personer som kommer att vistas utomhus i områden där TBE förekommer att ta ställning till vaccination utifrån de regionala rekommendationerna. Det är också bra att vara uppmärksam på fästingar.

Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe, kan följande råd minska risken för att bli fästingbiten:

  • Bär heltäckande kläder.
  • Kontrollera huden och kläderna regelbundet, både ute i naturen och efteråt, för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar som kryper omkring.

Vaccin finns för både barn och vuxna

Vaccin mot TBE finns tillgängliga för både barn (från 1 år) och vuxna. Regionernas smittskyddsenheter rekommenderar i regel vaccination till besökare, permanent- och sommarboende i områden med förhöjd förekomst och särskilt till personer som vistas i skog och mark och som ofta blir fästingbitna. Några regioner erbjuder barn och vuxna subventionerad vaccination mot TBE.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu om vissa grupper ska rekommenderas vaccination, och vilket vaccinationsschema som i så fall bör användas. Arbetet beräknas vara klart under 2023.

Läs mer