Sjukdomsinformation om TBE

Lyssna

TBE (tick-borne encephalitis) är en virussjukdom som sprids via fästingar och förekommer i stora delar av Europa och Asien. Varje år rapporteras 300–600 fall av TBE i Sverige. Sjukdomsbilden varierar från milda symtom till allvarliga hjärninflammationer. En annan benämning på sjukdomen är fästingburen encefalit.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar TBE och hur sprids sjukdomen?

TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är främst gnagare och hjortdjur.

Människor smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Smittrisken för TBE i Sverige, är störst i Götaland och Svealand. Utomlands identifieras även fall som smittats via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har ännu inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person.

TBE – sjukdomsstatistik

Symtom och komplikationer

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är vanligen 1–2 veckor.

De flesta infekterade personer får inga symtom alls, men cirka en tredjedel får mildare influensaliknande symtom som går över inom en vecka. En andel utvecklar allvarligare symtom som yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och eventuellt kramper och förlamningar. Vissa individer får symtom från hjärnan direkt, utan föregående feberepisod.

De flesta som insjuknar med neurologiska symtom blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa får bestående förlamningar, även om det är ovanligt. Dödsfall förekommer men är sällsynta. Barn i yngre åldrar som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna, men de kan också få kvarstående besvär.

Specifik behandling saknas, vården inriktas i stället på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Sjukdomen diagnostiseras genom detektion av antikroppar mot smittämnet eller att virusets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder

Förebyggande åtgärder

Vaccin mot TBE har en god skyddseffekt och kan ges från 1 års ålder.

Vaccination mot TBE

Det är dessutom viktigt att följa råden om hur man ska skydda sig mot fästingbett och ta bort fästingar, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Mygg- och fästingmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Fästingar är främst aktiva under vår, sommar och höst. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe, kan följande råd minska risken för att bli fästingbiten:

  • Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.
  • Kontrollera hela kroppen efter vistelse i ett fästingområde, eftersom fästingar kan ha kommit innanför kläderna.

En fästing som bitit sig fast bör tas bort så snart som möjligt, helst med en finspetsig pincett eller en fästingborttagare:

  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök se till att hela fästingen följer med. Om delar av fästingens käkparti (en liten svart prick) blir kvar i huden kan du låta dem vara. Kroppen stöter oftast själv bort resterna.
  • Tvätta bettstället med tvål och vatten eller desinfektionsmedel.
  • Kontrollera huden där du blev biten. Ett mindre rött märke och övergående klåda är normalt att få. Men om en påtaglig rodnad uppträder inom några veckor eller om du till exempel får feber, huvudvärk eller känner dig sjuk på annat sätt, bör du kontakta vården.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

TBE är en anmälningspliktig sjukdom och alla diagnostiserade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer