Information om riskerna med att använda lustgas för berusning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på hjärnan och övriga nervsystemet. Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket med Giftinformationscentralen och länsstyrelserna har tagit fram informationsmaterial om riskerna, riktat till hälso- och sjukvården och andra yrkesgrupper.

Det har blivit vanligare att ungdomar och unga vuxna använder lustgas i berusningssyfte.

Möjligheterna att reglera försäljningen av lustgas, för att förebygga skadlig användning, ses nu över i en statlig utredning. Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket (Giftinformationscentralen) och länsstyrelserna arbetar under tiden med att sprida information om riskerna.

Nu, inför sommaren, finns nytt informationsmaterial publicerat som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården samt till yrkesgrupper som möter unga. Syftet är att öka möjligheterna till tidig upptäckt och att öka kunskapen om rätt behandling vid förgiftning.

I höst kompletteras insatsen med information som vänder sig direkt till ungdomar och unga vuxna, samt vårdnadshavare och ytterligare aktörer som kommer i kontakt med unga.

Syftet med informationsinsatsen är att få fler att avstå från att använda lustgas i berusningssyfte, samt att förebygga och förhindra skador.

Användning av lustgas i berusningssyfte kan leda till köldskador och svimning, men också till allvarliga skador på hjärnan och övriga nervsystemet. Lustgas som används inom sjukvården, exempelvis vid förlossningar, är riskfri att använda eftersom den gasen är blandad med syre, och dos och mängd dessutom kontrolleras av sjukvårdspersonal.

Läs mer

Frågor och svar om lustgas