Folkhälsomyndigheten föreslår att nio substanser klassificeras som narkotika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera nio olika substanser som narkotika.

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och att de i vissa fall kan medföra livsfara.

Folkhälsomyndigheten föreslår därför att följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor ska omregleras som narkotika:

  • 1cP-LSD och metoxpropamin som tillhör gruppen hallucinogener
  • 3-fenylpropanoylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att följande substanser som idag är oreglerade ska klassificeras som narkotika:

  • N-desetylisotonitazen som tillhör gruppen opioider
  • 1V-LSD, metoxisopropamin och deoximetoxetamin som tillhör gruppen hallucinogener
  • HHC och HHCP som tillhör gruppen cannabinoider.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar vid behov förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Substanser under utredning (yttranden)