Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information om risker med alkoholkonsumtion

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat informationen om risker med alkoholkonsumtion, och tagit fram frågor och svar riktat till personal som arbetar inom myndigheter, kommuner, regioner samt till övriga aktörer som arbetar förebyggande.

Alkoholkonsumtion är en riskfaktor för sjukdom och förtida död. Målet med Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.

Högre alkoholkonsumtion ger högre risk för skador och sjukdomar, men även låg konsumtion medför viss riskökning för flera cancerformer. Alkoholkonsumtion ökar bland annat risken för cancer i munnen, i levern och tjocktarmen samt som bröstcancer hos kvinnor.

Socialstyrelsen har den 12 september 2023 publicerat nya gränsvärden för när vården bör erbjuda stöd till personer med riskbruk av alkohol riktade till hälso- och sjukvården. Med anledning av detta, samt att bland andra WHO och Nordiska ministerrådet har uppdaterat sina kunskapsstöd om alkoholkonsumtion, har Folkhälsomyndigheten tagit fram frågor och svar om risker med alkoholkonsumtion. Informationen riktar sig till personal som arbetar inom statliga myndigheter, kommuner, regioner samt till övriga aktörer som arbetar förebyggande.

Folkhälsomyndighetens uppdrag inom alkoholområdet är bland annat att ta fram och förmedla kunskap för att förebygga skador orsakade av alkohol. Myndigheten ansvarar också för samordning av det förebyggande arbetet på nationell nivå, uppföljning av utvecklingen av konsumtion och skador samt tillsyn, vägledning och regelgivning enligt gällande skyddslagstiftning.

Läs mer