Frågor och svar om risker med alkoholkonsumtion

Lyssna

Här hittar du information om riskerna med att dricka alkohol.

Risker med alkoholkonsumtion

Lyssna

Ja, det kan det göra. För vissa cancerformer, till exempel bröstcancer, är risken högre för dem som dricker alkohol än för dem som aldrig har druckit alkohol. Vi vet idag inte om det finns någon riskfri genomsnittlig alkoholkonsumtion. Vad vi vet är att risken ökar ju mer alkohol man dricker. Även hur mycket man dricker vid ett och samma tillfälle har betydelse.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Inte vad vi vet idag. Det finns studier som tyder på att en låg genomsnittlig alkoholkonsumtion kan minska risken för vissa sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, men det finns också studier tyder på att det inte stämmer.

Ny forskning där man har jämfört personer utifrån ärftlighet för att dricka alkohol tyder också på att det inte finns några positiva hälsoeffekter med alkoholkonsumtion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det kan det göra. Alkoholkonsumtion ökar risken för cancer i munhåla, svalg, matstrupe, struphuvud, tjock- och ändtarm samt lever. Hos kvinnor ökar dessutom risken för bröstcancer. Runt 5 procent av de alkoholrelaterade fallen i dessa cancerformer beräknas drabba personer som dricker mindre än 6 glas alkohol per vecka i genomsnitt, och cirka 13 procent av de alkoholrelaterade fallen personer som dricker mindre än 12 glas alkohol per vecka i genomsnitt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns flera saker den enskilda personen kan göra: dels dricka mindre alkohol i genomsnitt, dels undvika att dricka flera glas vid ett och samma tillfälle. Samtidig förtäring av mat och vatten minskar också risken.

Att dricka flera glas alkohol vid ett och samma tillfälle ökar risken för akuta skador, till exempel våldsrelaterade skador. Att regelbundet dricka flera glas alkohol vid ett och samma tillfälle ökar även risken för kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Enskilda personer som behöver hjälp med att minska sin alkoholkonsumtion hänvisas till sin vårdcentral eller Alkoholhjälpen 020-84 44 48.

1177.se

Alkoholhjälpen.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Staten har vidtagit flera åtgärder för att minska skador och sjukdomar orsakade av alkohol, exempelvis regleras priset på alkohol genom punktskatt, och antalet butiker där man kan köpa alkohol och deras öppettider genom Systembolaget.

Länsstyrelserna och kommunerna arbetar bland annat för att serveringsställena ska uppfylla kraven som ställs och serveringen av alkoholdrycker ske på ett ansvarsfullt sätt.

Även hälso- och sjukvården har en viktig roll i det förebyggande arbetet genom att erbjuda patienter stöd för att minska sin alkoholkonsumtion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det gör det. Nordiska ministerrådet, Socialstyrelsen och WHO anger att alkohol bör undvikas helt före 18 års ålder, inför en operation och/eller vid graviditet. Och det finns förstås fler tillfällen när man inte ska dricka alkohol, exempelvis när man ska köra bil eller framföra ett annat fordon såsom en båt eller en cykel, eller när man är på jobbet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det gör det inte. Socialstyrelsens nationella riktlinjer riktar sig till hälso- och sjukvården, inte till allmänheten. De gränsvärden som anges i riktlinjerna är inte råd till den enskilda personen, utan anger när hälso- och sjukvården bör erbjuda en patient stöd, till exempel ett rådgivande samtal, för att minska sin alkoholkonsumtion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor riktar sig främst till dem som fördelar resurser i hälso- och sjukvården och ska användas vid beslut om när man bör erbjuda en patient stöd, till exempel ett rådgivande samtal, för att minska sin alkoholkonsumtion. Socialstyrelsens samlade bedömning är att vården bör prioritera att erbjuda patienter hjälp vid en genomsnittlig konsumtion av tio glas alkohol per vecka.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken för skador och sjukdomar varierar mellan personer och påverkas inte bara av hur mycket alkohol man dricker utan även flera andra faktorer, till exempel en persons gener. Det går idag inte att säga hur hög risken är för en enskild person vid en viss konsumtionsnivå, men i grupperna kvinnor och män är risken att dö av skador eller sjukdomar orsakade av alkohol mellan 1 på 100 och 1 på 50 vid en genomsnittlig konsumtion av tio glas alkohol per vecka.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det gör det. Risken att dö av akuta skador, till exempel våldsrelaterade skador, är lägre hos kvinnor än hos män nästan oavsett konsumtionsnivå. Så ser det inte ut för kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att dö av dessa sjukdomar är högre hos kvinnor än hos män vid en hög genomsnittlig alkoholkonsumtion.

Sammantaget är risken att dö av skador eller sjukdomar orsakade av alkohol ungefär lika hög hos kvinnor och män vid en genomsnittlig konsumtion av tio glas alkohol per vecka.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan