Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) veckorapporter

Lyssna

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rapporter om Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) som publiceras regelbundet.

Veckorapporter säsong 2024

Beskrivning av datakällor för övervakning av iGAS

Data som presenteras i den senaste rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats är preliminära och kan komma att kompletteras och justeras i efterhand. De presenteras enligt de uppgifter som finns i övervakningssystemet. Där uppgift om kön presenteras avses juridiskt kön.

Invasiv infektion med grupp A-streptokocker (iGAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Data på rapporterade fall hämtas från SmiNet.

Läs mer

Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)