TBE-säsongen närmar sig

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av TBE fortsatte att öka 2023. Personer som vistas i områden där TBE förekommer uppmanas att ta ställning till vaccination i enlighet med regionernas rekommendationer för ett ha ett gott skydd inför fästingsäsongen.

Förra året rapporterades cirka sex hundra fall av TBE, fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation. Det är det högsta antalet rapporterade fall hittills. Trenden är ökande med en större geografisk utbredning över Sverige. En utförligare lägesbild presenteras i epidemiologisk årsrapport senare i vår.

Förebygg fästingbett

Av de rapporterade sjukdomsfallen blir de flesta som insjuknar helt återställda men hos ungefär en tredjedel av de rapporterade fallen konstateras långdragna eller bestående neurologiska besvär.

Fästingbett kan förebyggas genom att använda heltäckande kläder och genom att se över huden under vistelse i naturen för att ta bort fästingar som kryper omkring. Det är viktigt att så snart som möjligt plocka bort fästingar som har bitit sig fast, även om TBE-viruset överförs ganska snabbt. Då minskar även risken för borrelia.

Vaccination mot TBE ger ett bra skydd

För personer som vistas i områden där TBE förekommer är det redan nu en bra tid att ta ställning till vaccination mot TBE enligt rekommendationerna från regionernas smittskyddsenheter.

– För personer som vistas i områden med förhållandevis mycket TBE är det en god idé att följa de regionala rekommendationer som finns och vaccinera sig. Om man väljer att vaccinera sig är det bra att göra det tidigt på året så att man hinner ta de doser som behövs för ett gott skydd inför säsongen, säger statepidemiolog Magnus Gisslén.

Regionala rekommendationer för vaccination

Vaccin mot TBE finns tillgängliga för barn från 1 år och vuxna. Regionernas smittskyddsenheter rekommenderar i regel vaccination till besökare, permanent- och sommarboende i områden med förhöjd förekomst av TBE. I några regioner erbjuds barn och vuxna subventionerad vaccination mot TBE.

Läs mer