Vistelse i naturmiljö positivt för barns hälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Natur och biologisk mångfald har positiva hälsofrämjande effekter för barns hälsa. Det visar en ny forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

I rapporten, som har tagits fram av forskare på Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, redovisas hälsoeffekter utifrån naturmiljöers olika egenskaper, exempelvis grönskans storlek, variation och omfattning och träds olika egenskaper. Slutsatserna kan användas i samband med utformning av barns vardagsmiljöer.

Ojämlik tillgång till natur och parker

Barn vistas idag mer sällan i naturmiljö än tidigare. Möjligheterna att vistas i grönområden beror bland annat på hur tillgängliga dessa områden är i vardagen. Tillgången till och utnyttjandet av grönområden är också ojämlik och påverkas exempelvis av vårdnadshavarnas utbildningsnivå.

Bättre motorik

I rapporten lyfts bland annat att barns motoriska utveckling främjas av lek i miljöer med natur- och skogskaraktär. Vegetation, framför allt träd, är samtidigt det mest effektiva sättet att skydda barn från UV-strålning och höga temperaturer på skolgårdar och lekplatser. Flera studier talar för att risken att drabbas av vissa allergirelaterade sjukdomar minskar för barn som vistas miljöer med hög biodiversitet.

– Forskningen ger gott stöd för att barns hälsa och utveckling påverkas positivt av att vistelse i naturmiljöer. Resultaten i rapporten kan användas för att stärka möjligheterna till en god och jämlik hälsa, säger Emma Franzén, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Bakgrunden till uppdraget är barns utveckling och deras tillgång till park, grönområde eller annan natur, som presenterades i Miljöhälsorapporten 2021.

Läs mer