Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.

Tillsynsvägledningen består av nya allmänna råd och en ny vägledning och ersätter tidigare allmänna råd om temperatur inomhus och handboken ”Temperatur inomhus”. Den är i första hand framtagen för tillsynsmyndigheterna, kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder men kan även användas av fastighetsägare och verksamhetsutövare på exempelvis äldreboenden och skolor.

Som tidigare innehåller de allmänna råden riktvärden för både lägsta och högsta inomhustemperatur. En viktig förändring jämfört med tidigare är nya råd om vilka åtgärder som kan vidtas i fastigheter för att sänka inomhustemperaturen när det är varmt ute. I tillsynsvägledningen finns även en beskrivning av hur en utredning av inomhustemperatur kan göras.

Handlingsplaner för värmebölja

Värmerelaterad ohälsa kan förebyggas, till exempel genom att kommuner, regioner och andra vårdgivare utvecklar handlingsplaner för värmebölja. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten publikationer till stöd för det förebyggande arbetet kring värmebölja. Informationsmaterialet är målgruppsanpassat till olika befattningar inom vård och omsorg, men också till sårbara grupper och deras anhöriga.

Läs mer