Infektioner med respiratoriskt syncytial virus (RSV) drabbar alla barn före 2 års ålder och kan bli mycket allvarliga, framför allt hos för tidigt födda barn, barn med nedsatt lungfunktion eller svåra hjärtfel.

Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för klinisk virologi (RAV) publicerat bakgrundsmaterial kring RSV-infektioner och rekommendationer för användning av läkemedlet Synagis® (en humaniserad, monoklonal antikropp, som kan användas som profylax mot RS-virusinfektion). Detta preparat är dyrt och bör därför sättas in först när det första fallet av RSV konstaterats i en region.

För att kunna hålla behandlande läkare kontinuerligt informerade om spridningen av RSV rapporterar Folkhälsomyndigheten om förekomsten av laboratoriebekräftade fall.

I RSV-rapporterna visas det totala antalet diagnostiserade RSV-fall vid de laboratorier, barnsjukhus och barnkliniker som deltar i den frivilliga rapporteringen. Rapporterna publiceras varje torsdag, omkring klockan 12:00.

Veckorapporter säsong 2020/2021

Läs den senaste RSV-rapporten

RSV-rapporter från säsong 2020/2021

Säsongssammanfattningar

Sammanfattning av säsongen 2020/2021 (PDF, 918 kB)

Sammanfattning av säsongen 2019/2020 (PDF, 1 MB)

Sammanfattning av säsongen 2018/2019 (PDF, 726 kB)

Sammanfattning av säsongen 2017/2018 (PDF, 717 kB)

Sammanfattning av säsongen 2016/2017 (PDF, 807 kB)

Sammanfattning av säsongen 2015/2016 (PDF, 645 kB)

Sammanfattning av säsongen 2014/2015 (PDF, 555 kB)

Sammanfattning av säsongen 2013/2014 (PDF, 412 kB)

Sammanfattning av säsongen 2012/2013 (PDF, 250 kB)

Sammanfattning av säsongen 2011/2012 (PDF, 366 kB)

Sammanfattning av säsongen 2010/2011 (PDF, 223 kB)