RS-virus veckorapporter

Lyssna

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rapporter om RS-virus som publiceras regelbundet från vecka 42, 2023.

Infektioner med respiratoriskt syncytial virus (RS-virus) drabbar alla barn före 2 års ålder och kan bli mycket allvarliga, framför allt hos för tidigt födda barn, barn med nedsatt lungfunktion eller svåra hjärtfel. För att kunna hålla hälso- och sjukvården kontinuerligt informerade om spridningen av RS-virus rapporterar Folkhälsomyndigheten om förekomsten av laboratoriebekräftade fall. Rapporterna sammanfattar läget i Sverige och publiceras regelbundet från vecka 42, 2023 till vecka 21 2024.

Veckorapporter säsong 2023/2024

Säsongssammanfattningar

Beskrivning av datakällor för övervakning av RS-virus

Data som presenteras i den senaste rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats är preliminära och kan komma att kompletteras och justeras i efterhand. De presenteras enligt de uppgifter som finns i respektive övervakningssystem. Där uppgift om kön presenteras avses juridiskt kön.

Bekräftade fall av RS-virus

RS-virus är inte en anmälningspliktig sjukdom utan rapporteras frivilligt från cirka 30 laboratorier och sjukhus i Sverige. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RS-virusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Laboratorier skickar in rapporter via mejl eller anmäls i databasen SmiNet med antal laboratoriebekräftade fall, ålder och kön. Data inkommer löpande och analyseras veckovis.

Antal testade individer

Varje vecka sammanställer Folkhälsomyndigheten antalet individer som testats för pågående RS-virusinfektion (nämnardata).

Intensivvårdade patienter med RS-virus

Några gånger per år sammanställs anonyma data på intensivvården patienter med RS-virus genom Svenska intensivvårdsregistret (SIR).

Läs mer