RS-virus veckorapporter

Lyssna

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rapporter om RS-virus som publiceras veckovis från vecka 42, 2023.

Infektioner med respiratoriskt syncytial virus (RS-virus) drabbar alla barn före 2 års ålder och kan bli mycket allvarliga, framför allt hos för tidigt födda barn, barn med nedsatt lungfunktion eller svåra hjärtfel.

Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för klinisk virologi (RAV) publicerat bakgrundsmaterial kring RS-virusinfektioner och rekommendationer för användning av läkemedlet Synagis® (en humaniserad, monoklonal antikropp, som kan användas som profylax mot RS-virusinfektion). Detta preparat är dyrt och bör därför sättas in först när det första fallet av RS-virus konstaterats i en region.

För att kunna hålla behandlande läkare kontinuerligt informerade om spridningen av RS-virus rapporterar Folkhälsomyndigheten om förekomsten av laboratoriebekräftade fall.

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig rapportering från laboratorier, barnsjukhus och barnkliniker. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RS-virusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Veckorapporterna sammanfattar läget i Sverige och publiceras regelbundet från vecka 42, 2023 till vecka 21 2024.

Veckorapporter säsong 2022/2023

Säsongssammanfattningar

Läs mer