Covid-19 veckorapporter

Lyssna

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens veckorapporter om covid-19. Rapporterna sammanfattar läget i Sverige under föregående vecka.

Veckorapporter för 2024

Underlag till veckorapporterna

Veckorapporterna bygger på bland annat:

  • Anmälningsplikten för bekräftade fall av covid-19: Anmälningspliktiga sjukdomar
  • Antalet provtagna individer (PCR-test)
  • Prover från patienter med influensaliknande sjukdom som besökt öppenvården: Sentinelövervakning
  • Data över intensivvårdade patienter med covid-19 anmälda genom Svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIR-I (icuregswe.org).
  • Modeller om överdödligheten.
  • Veckovis rapportering av symptom via Hälsorapport.

Läs mer om datakällor:

Beskrivning av datakällor för övervakning av covid-19

Läs mer