Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten konstaterar att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Myndigheten har även tagit fram en vägledning om vaccination mot bältros som riktar sig till regionerna.

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin utredning att vaccination mot vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten föreslår utifrån utredningen att vattkoppsvaccin införs i barnvaccinationsprogrammet, och rekommenderar vid ett införande att ikappvaccination genomförs bland äldre barn upp till 18 år, som inte haft vattkoppor.

Syftet med vattkoppsvaccination som del i det nationella barnvaccinationsprogrammet är att minska smittspridningen av vattkoppor i samhället och därmed även indirekt skydda särskilt sårbara individer från att exponeras för en sjukdom som kan få allvarliga komplikationer.

– Sjukdom orsakad av varicella zoster-virus drabbar i dag så gott som hela den svenska befolkningen som inte är vaccinerad. Vaccinationerna mot vattkoppor kommer att förebygga ett stort antal sjukdomsfall och därigenom vara samhällsekonomiskt effektivt. Det kommer också minska lidandet hos dem som drabbas hårdast av sjukdomen, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Berörda instanser och allmänheten kan komma med synpunkter

Förslaget om att vattkoppsvaccin införs i barnvaccinationsprogrammet skickas ut på remiss till berörda instanser och ligger öppet på myndighetens webbplats. Därefter bearbetar myndigheten inkomna synpunkter och lämnar ett förslag till regeringen, som tar beslut. Om vattkoppor införs i det nationella vaccinationsprogrammet blir vaccinationen avgiftsfri för den enskilde individen.

Vägledning för regionerna om vaccination mot bältros

Folkhälsomyndigheten har även utrett om vaccination mot bältros kan införas i det nationella vaccinationsprogrammet, och konstaterar att alla kriterierna för det inte är uppfyllda. I stället finns nu en vägledning för regionerna, där nyttan med vaccinering mot bältros beskrivs och vilka överväganden som regionerna kan behöva göra.

Sjukdomarna vattkoppor och bältros orsakas båda av varicella zoster-virus. Vattkoppor förekommer främst hos barn och läker oftast ut av sig självt, men viruset stannar kvar i kroppen. Senare i livet kan viruset återaktiveras och ge den smärtsamma sjukdomen bältros.

Läs mer