Åtal sedan uppgifter från det nationella vaccinationsregistret röjdes 2022

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Åklagare har beslutat att väcka åtal mot en person som misstänks ha brutit mot tystnadsplikten under sin tid som konsult på Folkhälsomyndigheten 2022, då uppgifter från det nationella vaccinationsregistret olovligen hämtades ut.

Det var i juli 2022 som Folkhälsomyndigheten gjorde en polisanmälan om misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret, NVR, efter att en webbsida publicerat uppgifter om cirka 800 barn under 12 år som vaccinerats mot covid-19. Myndigheten anmälde även händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

– Vi kan konstatera att åklagaren delar vår bedömning att vi har utsatts för en brottslig handling, i och med att åtal har väckts nu om misstänkt brott mot tystnadsplikt. Det är oerhört allvarligt att uppgifter som omfattas av sekretess har röjts, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

I samband med utredningarna har fler uppgifter kommit fram, och Folkhälsomyndigheten gör därför en ny anmälan till IMY. Händelsen hanteras som en personuppgiftsincident där Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en risk att hela NVR, som det såg ut vid tidpunkten, kan ha röjts. I registret finns uppgifter om bland annat samtliga vaccinationer mot covid-19, det vill säga personuppgifter om cirka 7 miljoner individer.

– Vi ser mycket allvarligt på det som hänt, och vi har vidtagit en rad åtgärder för att ytterligare höja säkerheten. Man ska kunna lita på att ens personliga uppgifter hanteras på ett säkert sätt, säger Bitte Bråstad.

Den person som åtalas var anlitad som it-konsult av Folkhälsomyndigheten, via ett konsultbolag. Enligt åtalet har konsulten uppsåtligen röjt personuppgifter som konsulten var skyldig att hemlighålla. Det är domstolen som avgör om den misstänkta konsulten ska dömas för brott eller frias från misstankar.

Folkhälsomyndigheten har vidtagit flera åtgärder efter händelsen för att ytterligare utveckla och skärpa säkerhetsrutinerna kring bland annat externa personer som anlitas.

Mer information om personuppgiftsincidenten finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer