• Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

    Publicerat

    Nu finns en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Prioriterade fokusområden inom hälsoskydd inkluderar inomhusmiljön…

  • Ny tillsynsvägledning om bassängbad

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning och nya allmänna råd om bassängbad.