• Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta.

 • Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

  Publicerat

  Nu finns en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Prioriterade fokusområden inom hälsoskydd inkluderar inomhusmiljön…

 • Ny tillsynsvägledning om bassängbad

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning och nya allmänna råd om bassängbad.