Pressbilder på bakterier

Lyssna

Bilder från Folkhälsomyndigheten på bakterier.

För användning av bilderna i pressarkivet måste du följa Folkhälsomyndighetens regler för pressbilder.

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken med bakteriens namn och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.
Tabell 1. Pressbilder som kan laddas ned.
Fotoikon Information om fotot Fotofil för nedladdning
Mikroskopbild på Campylobacter. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv Campylobacter Mikroskopbild på en cell av Campylobacter. Campylobacter är en bakteriegrupp som kan orsaka matförgiftningar. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Campylobacter (Image-dokument, 318 kB)
Mikroskopbild på Escherichia Coli. Escherichia Coli Mikroskopbild på en delad Escherichia coli cell. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Escherichia Coli (Image-dokument, 354 kB)
Mikroskopbild på Helicobacter pylori. Helicobacter pylori Mikroskopbild på en cell av Helicobacter pylori. Bakterien är helixformad och kan orsaka magsår. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Helicobacter pylori (Image-dokument, 396 kB)
Mikroskopbild på Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov. Klamydia Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov. De fristående "stjärnorna" är enskilda klamydiabakterier. Till höger syns en gul fläck som är en inklusion med många klamydiabakterier. Röda celler är humant cellmaterial. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov (Image-dokument, 285 kB)
Mikroskopbild på Legionellakolonier. Legionella Mikroskopbild på Legionellakolonier. Bilden är förstorad 10 gånger och är tagen i ett stereomikroskop. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Mikroskopbild på Legionellakolonier (Image-dokument, 1,2 MB)
Mikroskopbild på Legionellakolonier på agarplatta. Legionella Legionellakolonier på agarplatta. Bilden visar ett vattenprov koncentrerat genom rutigt membranfilter. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Legionellakolonier på agarplatta (Image-dokument, 149 kB)
Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Legionella Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är infärgade med fluorescerande antikroppar. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Mikroskopbild på Legionella pneumophila (Image-dokument, 371 kB)
Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Legionella Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är infärgade med en fluorokrom (DAPI). Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Mikroskopbild på Legionella pneumophila (Image-dokument, 1,2 MB)
Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Legionella Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är infärgade med FISH-teknik. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Mikroskopbild på Legionella pneumophila (Image-dokument, 1,1 MB)
Mikroskopbild på kolonier av Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa Kolonier av Pseudomonas aeruginosa. Bakterien är en indikatororganism vid kvalitetskontroll av bassängbad och dricksvatten. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Kolonier av Pseudomonas aeruginosa (Image-dokument, 858 kB)
Mikroskopbild på Salmonella biofilm. Salmonella Mikroskopbild på en biofilm av Salmonella bakterier. En biofilm är ett aggregat av mikroorganismer, som gemensamt bildar en skyddande yta med vars hjälp de vidhäftar. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Salmonella biofilm (Image-dokument, 527 kB)
Mikroskopbild på Salmonella, delad cell. Salmonella Mikroskopbild på en delad Salmonella cell. Många arter kan orsaka en allvarlig magåkomma. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Salmonella, delad cell (Image-dokument, 425 kB)
Mikroskopbild på Stafylokocker. Stafylokocker Mikroskopbild på Stafylokocker. Dessa bakterier bildar kluster som ett resultat av tillväxt. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Stafylokocker (Image-dokument, 399 kB)
Mikroskopbild på Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae Mikroskopbild på Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker). Pneumokocker, som är bland de vanligaste luftvägsbakterier, bildar karakteristiska kedjor som ett resultat av bakteriens tillväxt. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv. Streptococcus pneumoniae (Image-dokument, 399 kB)