För användning av bilderna i pressarkivet måste du följa Folkhälsomyndighetens regler för pressbilder.

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken vid sidan om önskad bild och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.
Tabell: bilder för nedladdning
FotoÖvrig information
Campylobacter. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Campylobacter
Mikroskopbild på en cell av Campylobacter. Campylobacter är en bakteriegrupp som kan orsaka matförgiftningar. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Campylobacter (Image-dokument, 318 kB)

Escherichia Coli. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Escherichia Coli
Mikroskopbild på en delad Escherichia coli cell. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Escherichia Coli (Image-dokument, 354 kB)

Helicobacter pylori. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Helicobacter pylori
Mikroskopbild på en cell av Helicobacter pylori. Bakterien är helixformad och kan orsaka magsår. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Helicobacter pylori (Image-dokument, 396 kB)

Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Klamydia
Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov. De fristående "stjärnorna" är enskilda klamydiabakterier. Till höger syns en gul fläck som är en inklusion med många klamydiabakterier. Röda celler är humant cellmaterial.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Chlamydia trachomatis bakterier från livmoderhalsprov (Image-dokument, 285 kB)

Mikroskopbild på Legionellakolonier. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Legionella
Mikroskopbild på Legionellakolonier. Bilden är förstorad 10 gånger och är tagen i ett stereomikroskop.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Mikroskopbild på Legionellakolonier (Image-dokument, 1,2 MB)

Legionellakolonier på agarplatta. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Legionella
Legionellakolonier på agarplatta. Bilden visar ett vattenprov koncentrerat genom rutigt membranfilter.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Legionellakolonier på agarplatta (Image-dokument, 149 kB)

Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Legionella
Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är infärgade med fluorescerande antikroppar.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Mikroskopbild på Legionella pneumophila (Image-dokument, 371 kB)

Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Legionella
Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är infärgade med en fluorokrom (DAPI).
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Mikroskopbild på Legionella pneumophila (Image-dokument, 1,2 MB)

Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Legionella
Mikroskopbild på Legionella pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är infärgade med FISH-teknik.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Mikroskopbild på Legionella pneumophila (Image-dokument, 1,1 MB)

Kolonier av Pseudomonas aeruginosa. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Pseudomonas aeruginosa
Kolonier av Pseudomonas aeruginosa. Bakterien är en indikatororganism vid kvalitetskontroll av bassängbad och dricksvatten.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Kolonier av Pseudomonas aeruginosa (Image-dokument, 858 kB)

Salmonella biofilm. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Salmonella
Mikroskopbild på en biofilm av Salmonella bakterier. En biofilm är ett aggregat av mikroorganismer, som gemensamt bildar en skyddande yta med vars hjälp de vidhäftar. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Salmonella biofilm (Image-dokument, 527 kB)

Salmonella, delad cell. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Salmonella
Mikroskopbild på en delad Salmonella cell. Många arter kan orsaka en allvarlig magåkomma. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Salmonella, delad cell (Image-dokument, 425 kB)

Stafylokocker. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Stafylokocker
Mikroskopbild på Stafylokocker. Dessa bakterier bildar kluster som ett resultat av tillväxt. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Stafylokocker (Image-dokument, 399 kB)

Streptococcus pneumoniae. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Streptococcus pneumoniae
Mikroskopbild på Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker). Pneumokocker, som är bland de vanligaste luftvägsbakterier, bildar karakteristiska kedjor som ett resultat av bakteriens tillväxt. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Streptococcus pneumoniae (Image-dokument, 399 kB)